Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Eventuella beställningar/köp av produkter sker aldrig på Mobilabonnemanget.nu utan hos respektive operatör. Av denna anledning får vi aldrig tillgång till, och kommer aldrig lagra eller använda, dina personuppgifter.

§2 Ansvar

Mobilabonnemanget.nu erbjuder jämförelser av mobilabonnemang och/eller produkter av olika slag. Vi är och ska endast ses som en mellanhand mellan dig som användare av sidan och de butiker vi jämför. Vår roll gör att vi aldrig ska ses som en part i eventuella konflikter som uppstått kring tecknat avtal eller annat slutet avtal eller överenskommelse mellan användare av sidan och en butik. Vid eventuella tvister hanteras denna av den part som du som kund slutit avtalet med, det vill säga operatören i fråga. Mobilabonnemanget.nu kan ej krävas på någon slags ekonomisk ersättning för eventuell ekonomisk förlust som uppstått till följd av avtal som slutits mellan användare av sidan och vald operatör.

Vi strävar efter att informationen på vår webbsida ska vara så korrekt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att all informationen är 100 % korrekt. Av denna anledning kan vi inte heller hållas ansvariga för dina eventuella beslut som kund. Mobilabonnemanget.nu frånsäger sig allt ansvar för åtgärder och beteende hos tredje part i anslutning till användning av vår webbsida. Användaren tar fullt ansvar för sitt användande av vår webbsida samt alla länkade webbsidor.
För exakta villkor hänvisar vi till respektive operatör. Har du frågor eller eventuella problem med en produkt hänvisar vi också till operatören.

§3 Ändring av användarvillkor

Du som kund godkänner med ditt användande av Mobilabonnemanget.nu de användarvillkor vi har på vår webbsida. Vi tillskriver oss även rätten att ändra dessa villkor när det krävs och ansvaret att hålla sig uppdaterad kring villkoren ligger hos dig som användare av sidan.